دندون دهم و يازدهم

من در يكسال و 3 ماه و 5 روزگي دندون دهم و يازدهمم رو افتتحاح كردم.2 تا دندون نيش بالا كه فقط نوكشون از توي لثه بيرون اومدن.
واي از دست اين دندون دراوردن كه منو بيچاره كرده.تازه يك مدتي بود كه غذا خوردنم خوب شده بود.اما دوباره به خاطر دندونهام شديدا بدغذا شدم.چاره اي نيست ديگه.مامان و بابا بايد تحمل كنن.
تازگيها خيلي پستونكي شدم...همش پستونك ميخوام.اما مامانم تا جايي كه بشه بهم نميده و فقط موقع خواب بهم پستونك ميده.البته لازم به ذكر هست كه من در 50 % موارد پيروز ميشم....
خاله هليا (دوست مامانم)وقتي هفته پيش براي هميشه رفت كه كانادا زندگي كنه 2 تا از گلدونهاش رو به مامانم داد.مامانم هم اونا رو توي بالكن گذاشته و من هر وقت در بالكن باز ميشه با ديدن اونا ذوق ميكن و ميگم برگ برگ برگ...آخه من به تمام گياهها ميگم برگ.بعد مامانم بهم يك ظرف آب ميده و من به گلدونا ميدم.البته نه به همين راحتي كه گفتم.اولش مامانم به من يك فنجون كوچولو ميده كه توش آبه بعد به من ميگه بريز تو گلدون بعد من آب فنجون رو تا ته سر ميكشم04.gif بعد مامانم دوباره فنجون رو آب ميكنه و دوباره ميگه ايندفعه به گلدون آب بده...من به مامانم نگاه ميكنم و بعد فنجون رو سر ميكشم04.gif دفعه سوم مامانم يك عالمه برام توضيح ميده و دستم رو به سمت گلدون هدايت ميكنه و با هم آب توي گلدون ميريزيم و من خوشم مياد و مامانم خوشحال كه خوب پسرم ياد گرفت .دفعه چهارم مامانم فنجون پر از آب رو به من ميده و من به سمت گلدون ميرم ولي با فصله 5 سانتي متري از گلدون كجش ميكنم و نصفش رو روي زمين و نصفش رو روي خودم ميريزم...دفعه پنجم هم به همين ترتيب و دفعه ششم هم ماجرا ادامه پيدا ميكنه...دفعه هفتم كه هم تمام زمين خيسه و هم من سر تا پا خيسم و مامانم داره ديوونه ميشه14.gif و گلدونه طفل معصوم هم از بس رفته لب چشمه و تشنه برگشته هلاك شده مامانم با يك حركت ضربتي به گلدون آب ميده و قبل از جيغ و داد من ،من رو از صحنه دور ميكنه05.gif

/ 10 نظر / 8 بازدید
I'm Toy

نازيييييييييييييی

حميدرضا

سلام دوست جونم ما دو تا چقدر با هم تفاهم داريم . يعنی همه کارامون شبيه همه . فقط من هنوز بلد نیستم راه برم . شاید وقتی راه افتادم منم به گلدونا آب بدم

معصوم

سلام هيراد چطوری جای خاله هليا خالی نباشه نمی دونستم رفتنيه ولی خودمونيما خيلی شيطون شدی

سميه (ستاره طلايي)

خانومی: قرار وبلاگی يکشنبه ساعت ۶ دنيای بازي در خيابان شريعتی بعد از پل صدر... حضور باباها هم بلا مانع ميباشد به کسانی هم که ميشناسيد لطفا بگيد... خيلی مرسی

مريم

کجائی خانومی دندونات مبارکه هيراد جونی

مامان هيراد

وای عزيزم قربونت برم کاش دندونهات بدون درد بود که اينقده ناراحتی نميکشيدیدر ضمن شما چقدر نازيد با لباس آبيتون